top of page

ความสำเร็จของเรา

PSPF

2556
มูลนิธิประชาชนเพื่อประชาชนเปิดดำเนินการ
22 กุมภาพันธ์ 2557
มูลนิธิประชาชนเพื่อประชาชนได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิของไทยอย่างเป็นทางการ
2558
มูลนิธิประชาชนเพื่อประชาชนมุ่งให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเขตเมืองในกรุงเทพฯ และการพัฒนาภาคประชาสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กันยายน 2559
CHAMALiiN เกิดขึ้นและดำเนินงานในรูปแบบกิจการเพื่อสังคมเพื่อช่วยเหลือประชากรกลุ่มเปราะบางในชุมชน
กันยายน 2559
เปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
 
เพื่อให้คำปรึกษาทางด้าน
 
กฎหมายแก่ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย
 
และผู้ลี้ภัยในกรุงเทพฯ
bottom of page