เราคือใคร

มูลนิธิประชาชนเพื่อประชาชน เป็นมูลนิธิไทยที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่ประชากรกลุ่มเปราะบาง และการพัฒนาของภาคประชาสังคมในภูมิภาคอาเซียน

งานของเรา

คลินิคกฎหมาย
การพัฒนา
ภาคประชาสังคม
การส่งเสริม
การดำรงชีพ

ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อมูลนิธิประชาชนเพื่อประชาชน

40/32 ซอยอินทมาระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

02-116-0405 หรือ 02-116-0406 หรือ 02-116-6664

MEDIA

Contact us

©2018 BY PEOPLE SERVING PEOPLE FOUNDATION.